Ouderhulp

Omdat een school niet zonder de hulp van ouders/verzorgers kan en wij de leerlingen optimaal willen laten profiteren van hun assistentie, geven wij ieder jaar een ouderhulpinfo uit. Hierin kunt u lezen waarmee en hoe ouders/verzorgers kunnen helpen bij de verschillende activiteiten.
 
Wij kunnen uw hulp o.a. goed gebruiken bij:
* Allerlei algemene klusjes                 
* Onderhoud en administratie schoolbibliotheek
* Klassenouder                                   
* Onderhoud schoolplein
* Projecten                                       
* Excursies
* Sportdag                                      
* Foto/ videogroep
* Vieringen         
                               
Uiteraard zullen deze activiteiten onder verantwoording van de directie en de klassenleerkracht vallen. Er zal altijd met u overlegd worden o.a. wat er van u verlangd wordt en hoe de organisatie verloopt.
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een ouderhulpboekje met daarin een overzicht aan activiteiten, zodat u zelf kunt aangeven waarbij u graag zou willen helpen.