Vreedzaam (voorheen Vreedzame School)

Onze school werkt met het programma van Vreedzaam.

Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en aan de vorming van actieve en 'betrokken' burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Vreedzaam wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van Vreedzaam leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. 

De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. 
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 
Voor meer info ga naar:  www.vreedzaam.nl